Dochádzka 2014

04.12.2014 11:22

Dochádzka 2014

1. BUJNOVSKÝ Tomáš - U19

bujnovsky tomas, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 121 

% účasť na tréningových jednotkách: 74%

2. CIBERE Michal - U19

cibere michal, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 115

% účasť na tréningových jednotkách: 70%

3. DROZD Ján - U19

drozd jan, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 95

% účasť na tréningových jednotkách: 58%

4. FEKE Tomáš - U19

feke tomas, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 112

% účasť na tréningových jednotkách: 68%

5. HINTOŠ Matej - U19

hintos matej, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 86

% účasť na tréningových jednotkách: 52%

6. HUDAČEK Ondrej - U19

hudacek ondrej, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 97

% účasť na tréningových jednotkách: 59%

7. JAKAB Radovan - U19

jakab radovan, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 95 

% účasť na tréningových jednotkách: 58%

8. KUČERA Vladimír - U19

kucera vladimir, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 142

% účasť na tréningových jednotkách: 87%

9. LALKOVIČ Erik - U19

lalkovic erik, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 28

%účasť na tréningových jednotkách: 0%

10. ŇARJAŠ Denis - U19

narjas denis, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 101

% účasť na tréningových jednotkách: 62%

11. PRIŠČÁK Peter - U19

priscak peter, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 86

% účasť na tréningových jednotkách: 52%

12. RIEMER Martin - U19

riemer martin, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 61

% účasť na tréningových jednotkách: 37%

13. SAKÁČ Patrik- U19

sakac patrik, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 79

% účasť na tréningových jednotkách: 48%

14. URBAN Milan - U19

urban milan, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 110

% účasť na tréningových jednotkách: 67%

15. AZARI Pavol - U17

azari pavol, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 35

% účasť na tréningových jednotkách: 0%

16. BABČAN Filip - U17

babcan filip, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 26

% účasť na tréningových jednotkách: 16%

17. ČERVENÝ Patrik - U17

cerveny patrik, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 109

% účasť na tréningových jednotkách: 66%

18. DURBÁK Tomáš - U17

durbak tomas, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 122

% účasť na tréningových jednotkách: 74%

19. HRIC Radoslav - U17

hric radoslav, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 6
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 120

% účasť na tréningových jednotkách: 73%

20. IGNÁCZ Lukáš - U17

ignacz lukas, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0


% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 64

% účasť na tréningových jednotkách: 39%

21. JÁROŠI Patrik- U17

jarosi patrik, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 27

% účasť na tréningových jednotkách: 16%

22. KUBIZNIAK Filip - U17

kubizniak filip, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 40

% účasť na tréningových jednotkách: 24%

23. LUKÁČ Erik - U17

lukac erik, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 2
ospravedlnený: 0
absencia: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 45

% účasť na tréningových jednotkách: 27%

24. MADÁR Igor - U17

madar igor, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia: 0

%  mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 41

% účasť na tréningových jednotkách: 25%

25. MIKITA Filip - U19

mikita filip, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 127

% účasť na tréningových jednotkách: 77%

26. NAGY Róbert - U17

nagy robert, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 105

% účasť na tréningových jednotkách: 64%

27. PENDRÁK Tomáš - U17

pendrak tomas, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 51

% účasť na tréningových jednotkách: 31%

28. PLICHTA Gabriel - U17

plichta gabriel, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 140

% účasť na tréningových jednotkách: 85%

29. SVIATKO Ján - U17

sviatko jan, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 117

% účasť na tréningových jednotkách: 71%

30. ŠEMRÁK Dávid - U17

semrak david, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 124

% účasť na tréningových jednotkách: 76%

31. ŠUĽA Marián - U17

sula marian, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 115

% účasť na tréningových jednotkách: 70%

32. UGRAY Erik- U17

ugray erik, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 46

% účasť na tréningových jednotkách: 28%

33. URBAN Samuel - U17

urban samuel, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 84

% účasť na tréningových jednotkách: 51%

34. WIELGOS Rastislav - U17

wielgos rastislav, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 118

% účasť na tréningových jednotkách: 72%

35. ZÁVACKÝ Marko - U17

zavacky marko, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 117

% účasť na tréningových jednotkách: 71%

36. FRAJTKO Marcel Enrico - U17
frajtko marcel enrico, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 29

% účasť na tréningových jednotkách: 18%

37. TACHE Richard - U17
tache richard, fk knv, fk kosicka nova ves

absolvoval: 0
zranený: 0
ospravedlnený: 0
absencia
: 0

% mesiac: 0%

Tréningový proces za obdobie 2013/14

 

absolvované tréningové jednotky: 32

% účasť na tréningových jednotkách: 20