2% z daní pre OZ FK KOšická Nová Ves

22.02.2016 11:16

Darujte 2% z daní pre

OZ FK Košická Nová Ves.

ako väčšina z Vás vie, už pár rokov je možnosť podporiť občianske združenia

2% z daní  FO a PO. FK Košická Nová Ves o.z. je oprávnená prijať 2%

z dane za rok 2015, ktoré sa posielajú daňovníkmi v priebehu roka 2016.

 

Povinné údaje potrebné pre odoslanie 2% z dane :

IČO: 31942059;

Právna forma: občianske združenie

Názov: FK Košická Nová Ves

Sídlo: Agátová 1, 040 14 Košice.

Číslo účtu prijímateľa: nepovinné, nakoľko príslušné daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%

v prospech Vami vybraného prijímateľa!  

Číslo účtu: 62639-512 / 0200,     IBAN: SK77 0200 0000 0000 6263 9512

Dôležitým údajom je výška príspevku, ktorú vypočítate z tlačiva, ktoré Vám pripraví zamestnávateľ - Potvrdenie o zaplatení dane

z príjmov zo závislej činnosti.

Prípadné otázky zašlite cez facebook správu, alebo telefonicky 0918 630 122.

Záverom, prosím zdieľajte, príp. oslovte známych, ktorí by boli ochotní pomôcť!

                                                              Ďakujeme!!!

                                                                                                                                                                                    FK Košická Nová Ves